Att driva enskild firma är inte helt okomplicerat, särskilt när det börjar närma sig deklarationstider. Eftersom den privata ekonomin och företagsekonomin är så nära sammanflätade innebär det att du som egenföretagare har särskilda regler att förhålla dig till. Dessutom finns det flera möjligheter att spara pengar på avdrag, anstånd och få stöd till följd av coronapandemin.

Som soloprenör är du ansvarig för både din privata och ditt företags ekonomi. Det innebär både fördelar och utmaningar, särskilt när det kommer till deklarationen. För att hjälpa dig att få lite överblick har vi tagit fram några tips för dig som driver enskild firma. Eftersom alla har olika förutsättningar beroende på bransch och livssituation så kanske vissa är mer relevanta än andra, så tänk på vad som gäller för just dig och din verksamhet.

Innan du börjar med din deklaration, kom ihåg att bokslutet måste vara klart först. Om din omsättning var under 3 miljoner kan du göra det enkelt på Skatteverkets hemsida. Deklarationen ska vara inskickad senast 3 maj.

1. Har du koll på alla avdrag?

Under coronapandemin har mångas arbetssätt förändrats i grunden. Kanske har du flyttat din verksamhet från kontorsmiljö till att istället bedriva den hemifrån, med allt vad det innebär? Isåfall kan du ha rätt att göra avdrag om du arbetat minst 800 timmar i hemmet. Bor du i villa innebär det ett schablonavdrag på 2 000 kronor medans det är 4 000 kronor om du bor i lägenhet.

2. Skatta smart, skatta rätt

Grundregeln vid skattedeklarationen för enskild firma är att du skattar på överskottet av verksamheten, det vill säga inkomsten. Om din totala inkomst för 2020 plus lön och pension överstiger 509 300 kronor så har du möjlighet att skjuta upp ett visst kapital för att på så sätt undvika att betala en högre marginalskatt. Det kan du göra genom en så kallad periodiseringsfond.

En periodiseringsfond innebär att du skjuter upp en del av beskattningen av din inkomst till ett senare år för att på så sätt kunna jämna ut resultatet mellan olika år. Du får då alltså en skattekredit som du kan välja att lösa vid ett senare tillfälle.

Tänk på att du kan sätta av högst 30 % av vinsten, och du måste ha beskattat det senast sex år efter att du satt av det.

Om din totala inkomst för året överstiger 509 300 kronor kan det dessutom vara lönsamt att sätta av pengar till ett så kallat IPS, Individuellt Pensionssparande. Det är nämligen avdragsgillt och du kan då göra avdrag på 35 % upp till 10 basprisbelopp, det vill säga 476 000 kronor.

Deklarera med enskild firma

3. Skjut upp kostnader

Coronapandemin har påverkat oss alla och för många som driver enskild firma blev det nog inte riktigt som man hade tänkt sig. Har du kanske betalat mer skatt än vad du redovisade i den preliminära inkomstdeklarationen i början av året? Isåfall kan du justera din preliminära skatt för 2020 redan nu och få tillbaka det du redan har betalat.

Det finns även möjlighet att få anstånd med betalning av skatt, vilket innebär att du kan skjuta upp betalningen av dem i upp till ett år. På så sätt kan du spara pengar nu för att betala när samhället öppnat upp mer och du kan utöka din verksamhet igen.

4. Har du tagit del av omsättningsstöd?

Under året infördes ett omsättningsstöd riktat till egenföretagare med enskild firma för att täcka upp för omsättningstapp till följd av coronapandemin. Detta stöd räknas som en skattepliktig intäkt och du bör beskatta det på samma sätt som du vanligtvis deklarerar intäkter i din näringsverksamhet.

Det finns fortfarande tid att ansöka om stöd för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021. För att kvalificera dig för att få stöd ska din nettoomsättning augusti-oktober 2020 ha understigit 60 % jämfört med samma period föregående år, och för de två senare perioderna ska nettoomsättningen ha understigit 70 % jämfört med föregående år. Gör din verksamhet det så kan du ansöka till 30 april.

Hej då coronaåret, hej till ett bättre 2021

Med en pandemi i bagaget ser vi nog alla fram emot ett mer “vanligt” år. Men innan dess är det viktigt att deklarationen blir rätt, särskilt för dig som driver enskild firma, så att du drar nytta av alla de möjligheter som ändå finns där.

Är du nyfiken på vad UNQUO kan göra för dig och din firma. Skaffa appen i App Store eller Google Play idag.