Att driva enskild firma är inte helt okomplicerat, särskilt när det börjar närma sig deklarationstider. Eftersom den privata ekonomin och företagsekonomin är så nära sammanflätade innebär det att du som egenföretagare har särskilda regler att förhålla dig till. Dessutom finns det fortfarande möjligheter att spara pengar på avdrag, anstånd och olika stöd till följd av coronapandemin.

Som soloprenör är du ansvarig för både din privata och ditt företags ekonomi. Det innebär både fördelar och utmaningar, särskilt när det kommer till deklarationen. För att hjälpa dig att få bättre överblick har vi tagit fram några tips för dig som driver enskild firma. Eftersom alla har olika förutsättningar beroende på bransch och livssituation så kanske vissa är mer relevanta än andra, så tänk på vad som gäller för just dig och din verksamhet.

Deklarationen ska vara inskickad senast 2 maj (2022). När du har enskild näringsverksamhet ska du deklarera resultatet i en NE-bilaga som du lämnar till Skatteverket tillsammans med din inkomstdeklaration. Kom ihåg att årsbokslutet måste vara klart innan du kan göra din deklaration. Om din omsättning var under 3 miljoner kan du via Skatteverkets hemsida använda e-tjänsten Förenklat årsbokslut.

1. Har du koll på alla avdrag?

Under coronapandemin förändrades mångas arbetssätt i grunden. Arbetar du fortfarande mycket hemifrån? Om du arbetat hemifrån minst 800 timmar under året så kan du ha rätt att göra avdrag. Bor du i villa innebär det ett schablonavdrag på 2 000 kronor medan det är 4 000 kronor om du bor i lägenhet.

2. Skatta smart, skatta rätt

Grundregeln vid skattedeklarationen för enskild firma är att du skattar på överskottet av din verksamhet. Som egenföretagare har du möjlighet att skjuta på beskattningen av en del av din vinst till senare år. Detta kan vara ett sätt att till exempel undvika en högre marginalskatt, och kan vara bra för att jämna ut resultatet mellan olika år och få en jämnare beskattning.

Det här kan du till exempel göra genom en så kallad periodiseringsfond eller expansionsfond. Med en periodiseringsfond kan du sätta av högst 30 % av vinsten, och du måste ha beskattat det senast sex år efter att du satt av det. Här kan du läsa mer om hur periodiseringsfond fungerar. Med en expansionsfond får du betala expansionsfondsskatt, som nu har sänkts jämfört med tidigare år. Den skatten får du tillbaka det år du löser upp fonden och tar upp beloppet till inkomstbeskattning igen. Här kan du läsa mer om hur expansionsfond fungerar.

Ett annat sätt att sänka dina skattekostnader är att sätta av mer pengar till ett individuellt pensionssparande (IPS) eller privat pensionsförsäkring. Detta är avdragsgillt för dig med enskild firma, och du kan då göra avdrag på upp till 35 % (max 10 prisbasbelopp) av din inkomst.

Tänk på att se över dina resultat och inte sätta av för mycket, eftersom både andra delar av din pension och din sjukpenninggrundande inkomst baseras på vad du betalar i skatt.

Du kan läsa mer om hur pension fungerar och hur du ska tänka här.

3. Få tillbaka, skjut upp eller ändra din preliminära skatt

Coronapandemin har fortsatt att påverka företagare under det gångna året, och för många som driver enskild firma blev det fortfarande inte riktigt som man hade tänkt sig. Har du betalat för mycket i skatt? Om du inte kan vänta till skatteåterbäringen så kan du redan nu justera din preliminära skatt för 2021 och få tillbaka det du redan har betalat. Isåfall minskar också skatteåterbäringen med motsvarande belopp.

Om du redan nu vet att din firma går sämre än du tänkt i år också, kan det även vara läge att ändra din preliminära inkomstdeklaration för 2022 så får du minskad preliminär inkomstskatt framåt också.

Det finns även möjlighet att få anstånd med betalning av skatter och avgifter, vilket innebär att du kan skjuta upp betalningen av dem i upp till ett år. På så sätt kan du spara pengar nu för att betala när du kommit igång mer normalt med din verksamhet igen. Tänk bara på att anstånd också medför ränteavgifter.

4. Har du tagit del av omsättningsstöd?

På grund av minskad omsättning till följd av coronapandemin infördes tidigare olika stöd riktade till egenföretagare med enskild firma för att täcka upp för minskade intäkter. Via Boverket finns det så kallade omsättningsstödet. Detta stöd räknas som en skattepliktig intäkt och du bör beskatta det på samma sätt som du vanligtvis deklarerar intäkter i din näringsverksamhet.

Det finns fortfarande tid att söka stöd för december 2021 till februari 2022, med sista ansökningsdag 2 maj. För att kvalificera dig för att få stöd ska du ha tappat minst 30 % i omsättning jämfört med samma period 2019.

5. Hinner du inte i tid?

Om du verkligen behöver mer tid för att hinna deklarera kan du ansöka om anstånd med att lämna in din deklaration. Isåfall får du deklarera senast 31 maj istället. Du kan ansöka via Mina sidor på Skatteverkets hemsida, senast 2 maj.

I riktning mot en normal vardag

Med en pandemi i bagaget ser vi nog alla fram emot att gå mot en normal vardag igen. Men innan vi lägger allt gammalt helt bakom oss är det viktigt att deklarationen blir rätt. För dig som driver enskild firma kan de senaste åren ha varit svårare än normalt, så se till att dra nytta av de möjligheter som finns innan de också är något som hör till historien.

Är du nyfiken på vad UNQUO kan göra för dig och din firma? Skaffa appen i App Store eller Google Play idag.