Pandemin har inneburit hårda påfrestningar för den stora gruppen svenskar som är soloprenörer. Nu ser SEB:s privatekonom Américo Fernández att en vändning är på väg.

När SEB lanserade Företagarindikatorn, som mäter företagarnas framtidssyn, i slutet av förra året hade pandemin pågått i full styrka ett drygt halvår och många små- eller ensamföretagare hade det tufft när intäkter uteblev och marknaden stod still. De statliga stöd som fanns riktades framför allt mot större företag och missade då en övervägande majoritet av företagarna. Av de dryga 1,1 miljoner företag som finns idag är tre fjärdedelar ensamföretag.

Påfrestningarna märktes i den där första företagarindikatorn, som sammanfattar hur 600 tillfrågade företagare ser på sitt företagande och framtiden. Resultatet var då svagt negativt, men sedan dess har kurvan pekat oavbrutet uppåt. I den senaste indikatorn, som kom i september, var resultatet plus 26, vilket innebär att det är betydligt fler som tror på en positiv utveckling i den närmaste framtiden än en negativ.

– Stora delar av svenskt näringsliv går bra just nu,säger SEB:s Américo Fernández. Det gäller inte minst soloprenörerna. Det är en speciell grupp som är väldigt bra på att ställa om och i hög utsträckning är digitaliserade, vilket gynnar dem under en pandemi då den processen skyndats på. Tittar man på Företagarindikatorn ser man också att många soloprenörer ser positivt på framtiden.

Soloprenörerna är inte bara en väldigt stor grupp i företags-Sverige, utan också ganska spretig. Den innehåller till exempel såväl frisörer som juridiska rådgivare, där de förstnämnda, vars hela verksamhet går ut på fysisk kundkontakt, drabbats hårt, medan de senare, som kan sköta verksamheten via Teams eller telefon gått igenom covid-perioden utan större bakslag.

– Det som förenar alla soloprenörer är att omställningsförmågan är välutvecklad, menar Fernández. Många som hållit på ett tag och kanske till och med startat flera företag har gått igenom flera tidigare kriser. Många är vana att snabbt behöva visa handlingskraft och ställa om utifrån nya förutsättningar. Det är en del av att vara soloprenör helt enkelt.

När Folkhälsomyndigheten långsamt börjar släppa på restriktionerna och såväl samhälle som marknad mer och mer öppnar upp igen, så gäller det att förbereda sig ordentligt. Även om man också måste vara beredd på nya bakslag, som att deltavarianten på viruset skulle öka drastiskt i smittspridning.

– Många experter tror och förväntar sig att ekonomin kommer ta fart under hösten och då gäller det att man är förberedd. Mitt tips är att hålla dialogen igång med både kunder och leverantörer. Det är viktigt i sådana här övergångsperioder att stresstesta sin värdekedja. Om man har leverantörer utomlands gäller det att kontrollera att de kommer kunna göra det de ska när allt kommer i gång på allvar.

Den ofrivilliga isoleringen under pandemin har i viss mån också ritat om kartan för den globala handeln. Den digitala utvecklingen har accelererat under pandemin, inte minst när det gäller att handla online. I den senaste ”Think with google”-rapporten berättas det att den globala e-handeln har ökat med 20 procent. I Sverige, med en stor internetvana och stark köpkraft, närmar sig ökningen nästan det dubbla. Känner man att ens företag inte riktigt gjort den digitala omställningen är det hög tid nu.

En annan sak att ta hänsyn till är den hållbara utvecklingen. På båda dessa områden anser Fernández att det finns affärsmöjligheter för de som vill utveckla eller bredda verksamheten.

– Hållbarhet är inte längre en trend, det är det nya normala. Kollar man till exempel på Unga Företagar-tävlingar, som ju är något slags marknadstermometer, har så gott som alla hoppfulla framtida entreprenörer en hållbarhetsstrategi.

Den digitala utvecklingen har också inneburit ett större fokus på automatiserade lösningar. Även där ser Fernández möjligheter, inte minst på områden som ekonomi och juridik.

– Få vet bättre än soloprenörer hur mycket tid man i värsta fall får lägga på administration och kan man då erbjuda lösningar på sådana områden så kan mycket vara vunnet.

Skulle pandemin komma tillbaka i full kapacitet igen eller ersättas av något annat som får det ekonomiska systemet att stanna upp gäller det att vara förberedd. Att skapa en buffert kan vara en bra början.

– Människor har korta minnen generellt, vi kommer att släppa pandemin så småningom, men vad har vi lärt oss? En av sakerna är tveklöst att ha tryggheten på plats, eftersom det gör dig säkrare som företagare. Får man tryggheten på plats och en kortsiktig likviditet så kan det säkra en långsiktig strategi.