När Filip Waak fick hem broschyren “Om krisen eller kriget kommer” från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hade han ingen koll på krisberedskap. Varför skulle man bry sig över huvud taget? Idag driver han sitt företag Bered som bryr sig väldigt mycket, och han vill att en beredskapslåda ska bli lika självklar som en brandsläckare i folks hem.

Det var efter att han fick hem den där broschyren som Filip började läsa på om vad krisberedskap egentligen innebar, och sätta sig in i vad som skulle hända om det skulle ske en kris i Sverige idag. Enligt rekommendationer från regeringen ska alla i Sverige kunna klara sig själva minst en vecka om samhällsmässiga funktioner inte fungerar – något som många inte vet eller är beredda på. Där och då föddes idén till företaget Bered, och en beredskapslåda som innehåller det grundläggande du behöver för att uppfylla rekommendationerna om att klara dig själv.

– Jag ville göra krisberedskap mer lättillgängligt, men också ändra om allmänhetens syn på ämnet. Det kan lätt ses som ointressant, kopplat till konspirationsteorier och “doomsday preppers”. Jag vill att det ska ses som en självklarhet.

Filip har varit involverad i startups på olika sätt sedan han blev klar med att studera. När Corona slog till blev han permitterad från sitt dåvarande jobb och började tänka på sin idé om en beredskapslåda igen. Han ville också lära sig om hur han skulle kunna automatisera en e-handel helt och hållet, vilket även blev en stark drivkraft. När han väl bestämt sig gick allt fort, och när han hade en tydlig idé av vad han ville skapa och hur produkten skulle se ut så körde han bara på. Han drog igång med produkttester i april 2020, och i slutet av året hade han ett registrerat bolag och en färdig produkt.

Ett långvarigt elavbrott är ett exempel på en allvarlig krissituation som kräver krisberedskap. Det skulle innebära att vattnet stängs av, att våra betalkort slutar fungera, att vi inte kan kommunicera som vanligt, och lagertransporter slås ut. Vad gör du då? Eftersom det i nuläget finns många frågetecken kring en krissituation, är Filips vision att skapa en komplett produkt som kan skapa trygghet i osäkerheten. Han vill att du ska kunna köpa en beredskapslåda, få med all information du behöver för att klara en kris, och sedan inte behöva tänka mer på det. Han jämför det med att skaffa en hemförsäkring eller en brandsläckare ifall att det skulle börja brinna. Förhoppningsvis händer aldrig något, men det handlar om att kunna känna sig lugn i vetskapen om att ifall det behövs, så har du beredskap.

– Vi har mindre förståelse för det här än någonsin. Framför allt min generation, som aldrig varit med om någon sån här typ av kris. För mina far- och morföräldrar var det självklart att ha ett lager av mat hemma. Det var inte kategoriserat som att vara paranoid att något skulle hända – det var bara en självklarhet. Jag tror det är viktigt att vi har en förmåga att vara strukturerade, kunna klara oss själva och hjälpa varandra om något skulle ske.

Med osäkerhet i världen runt oss har allt fler insett vikten av krisberedskap – något som gjorde att Filips företag växte mycket snabbare än han kunnat ana. Att kunna möta efterfrågan har varit en av de största utmaningarna med Bered, tillsammans med logistik, ekonomi och struktur när det gått så snabbt i uppskalningen. Dessutom har det ostabila världsläget varit problematiskt, både med förseningar på grund av Corona och stigande priser på råvaror. Men som Filip påpekar så kan man inte planera för allt. Det man däremot kan göra, är att lägga fokus på rätt saker. Filip berättar att han varit väldigt bra på att outsourca mycket, vilket varit en av anledningarna till att han kunnat driva sitt företag. När man driver eget helt solo är det ännu viktigare att man lägger sin tid och energi på rätt saker.

Såhär i efterhand önskar han att han hade känt mer självförtroende i produkten och satsat mer från redan från början. Bered har alltid varit lite av ett sidoprojekt som blivit en heltidssysselsättning, samtidigt som Filip sedan februari 2022 också arbetar som anställd på heltid där han sitter i ledningen för en hotellkedja med ett team på 16 personer. Just det här är dock inte något som han ser som negativt – tvärtom. Han känner att han kan dra kunskaper från båda jobben som gynnar honom i sitt företagande, och längs vägen har han tvingats utmana sin egen komfortzon. Han beskriver nämligen sig själv som en perfektionist, och med så mycket att göra har han tvingats att inte vara så perfektionistisk.

– Jag är väldigt tacksam över att jag byggt upp allt själv. Det har lett till en otrolig personlig utveckling; hur jag hanterar olika utmaningar, känner ett lugn i pressade situationer, och framförallt självförtroende i att veta att jag klarar av att skapa något på egen hand. Det är en fascinerande känsla att känna att jag skapat något ur ingenting.

Det är mycket som händer med Bered, och när han blickar framåt finns inga tecken på att sakta ner. Nya produkter ska lanseras och han förbereder för expansion till utlandet, men det viktigaste är kanske ändå att Filip vill automatisera hela processen med Bered ännu mer. Hans fokus är riktat mot att skapa en bra struktur som i princip är självgående, så att han själv kan fortsätta fokusera på att nyttja sina främsta styrkor och få företaget att expandera.

– Man ska inte underskatta hur mycket man kan göra själv om man har bra struktur och automatisering. Och jag tror på att utmana sig själv och sin komfortzon. Det är så sammansvetsat med personlig utveckling. Att lära sig vad som stressar en, vad som gör en lycklig i form av jobb… Jag tror det är viktigt att göra saker som man finner inspirerande och utvecklande.

Just det är hans ambition framåt med Bered. Han har donerat 10% av all försäljning från förbeställningar till UNICEF, eftersom han tycker att företag behöver ta ansvar och göra mer, och tror på att vi behöver mer positiv kapitalism i samhället. Han tycker att vi behöver jobba mot en framtid där mer fokus ligger på att göra produkter och tjänster som gör världen till en bättre plats.

– Jag tycker det är viktigt att känna att det jag lägger ner min tid på har en positiv påverkan. Jag tror det är ett måste för att man ska vilja lägga ner de där extra timmarna. Det är så mycket ups and downs, och det måste man acceptera. Grejer går helt emot vad man tänkt och man kan inte planera för allt. Så det viktiga är att man känner ett starkt syfte för det man gör, och att man tror helhjärtat på att det man gör har en positiv effekt. Det kan vara hur litet som helst, men med den ambitionen kan man komma långt.