2020 blev på många sätt ett svårnavigerat och utmanande år för flera av landets egenföretagare. Positiva vaccinnyheter medför nu ändå att framtidstron ökar något även om många dras med ekonomiska konsekvenser i pandemins spår. Det visar årets första företagarindikator.

Under januari månad ökade SEB:s företagarindikator med 5 enheter, från minus 1 till plus 4 enheter. Vilket kan tolkas som en ljusare framtidstro inför de kommande tre månaderna. Den försiktiga optimismen till trots anger ändå egenföretagarna för andra månaden i rad att de ekonomiska indikatorerna (omsättning, likviditet och arbetstid) är negativa.

Egenföretagares syn på utvecklingen av verksamheten.

I januarimätningen låg omsättningen på minus 21 enheter, en liten uppgång från förra månaden (-22). Likviditeten låg på minus 4 enheter och arbetstiden på minus 21 enheter jämfört med minus 10 respektive minus 18 i föregående mätning.

Företagarindikatorn är ett balansmått och beskriver skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling.

Avvaktande optimism

En annan anledning till den ökade framtidstron kan sannolikt kopplas till regeringens tidigare besked om förlängda företagsstöd. När det gäller andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden så ökade den med 6 enheter till 23 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökade från 18 till 19 procent och andelen som tror på oförändrad utveckling ligger på 54 procent, vilket är en nedgång med 7 enheter.

Kvinnliga företagare mer positiva

Det finns också skillnader mellan hur kvinnliga och manliga företagare ser på framtiden, där kvinnor är något positivare och där en ökning med 10 enheter kunde ses, från -6 till 4. Motsvarande siffra för manliga företagare var 3 enheter, från 0 till 3.

En annan slående skillnad är den mellan gruppen ”Alla företagare” och de med utländsk bakgrund. I den senare skedde en ökning med 35 enheter, från minus 37 till minus 2. För alla företagare skedde en ökning från minus 1 till 4, alltså med 5 enheter.

Utveckling egna verksamheten.

Undersökningen Företagarindikatorn görs varje månad och bygger på cirka 600 webbintervjuer med enmansföretagare som har en omsättning på minst 250 000 kronor. Den görs av SEB i samarbete med SEBx och är inspirerad av soloprenörsundersökningen kring covid.