Företagarindikatorn är ett initiativ från UNQUO och SEB, där över 600 egenföretagare ska intervjuas en gång i månaden för att bättre förstå hur de ser på den närmsta framtiden. Under en tid av pandemi och svåra förutsättningar ska man här kunna läsa om utveckling och trender.

Utgångspunkten för Företagarindikatorn är att UNQUO och SEB har bestämt sig för att genomföra en unik undersökning för och med egenföretagare. Tillsammans med Demoskop ska varje månad intervjuer med över 600 egenföretagare genomföras med syfte att utforska egenföretagares tankar och resonemang kring sitt företagande och ekonomi, främst kopplat till pandemin. I varje intervjuomgång ställs tre återkommande frågor och tre varierande frågor, där de senare ofta kan kopplas till vilken tid på året det är och vilka frågeställningar som är särskilt viktiga just då.

Företagarindikatorns grundfrågor:

  • Hur tror du att din företagsverksamhet kommer att utvecklas under den närmaste tremånadersperioden?
  • Svaren på ovanstående fråga delas sedan upp i kategorier som enskild firma-aktiebolag, män-kvinnor och omsättning.
  • Hur har omsättning, likviditet och arbetstid utvecklats i din verksamhet under den senaste månaden jämfört med den föregående?

Pandemin påverkar svaren i företagarindikatorn.

Vad innebär en pandemi för egenföretagare?

Att det är just egenföretagarna Företagarindikatorn skildrar och riktas mot är naturligt. I Sverige finns idag 800 000 enmansföretag, vilket gör gruppen till den absolut vanligaste företagsformen i landet. Nästan tre fjärdedelar av det totala antalet företag drivs av en person.

Egenföretagare är också en grupp som stadigt växer, från mitten av 90-talet har andelen ökat med nästan 70 procent. I ett samhälle där entreprenörskap värderas högt finns det anledning att anta att utvecklingen kommer fortsätta i den riktningen.

Att pandemin har påverkat egenföretagare negativt har blivit tydligt. När covid-19 slog till i början av 2020 var just egenföretagare en av de grupper som drabbades hårdast. Många arbetade inom turismnäringen, andra inom hotell- och restaurang, ytterligare några inom handeln. Tre områden där restriktioner och den minskade rörligheten i samhället har haft störst effekt.

Egenföretagare i pandemin

De statliga stöden till egenföretagare har haft blandad effekt

Samtidigt hamnade den här enormt stora gruppen företag tidigt under pandemin i skymundan. Intresset i media riktades åtminstone initialt mer mot större företag eftersom det var där de stora effekterna–nedskärningar, uppsägningar, ekonomisk kris–syntes och var mest rubrikvänliga. Med Företagarindikatorn hoppas UNQUO och SEB kunna ändra på den saken. Genom att belysa deras situation och behov vill de att egenföretagares situation i högre utsträckning fångas upp i existerande undersökningar eller i debatten.

Även när det kommer till de statliga stöden riktades till en början mer uppmärksamhet mot större och mer namnkunniga företag, vilket gjorde att de ibland missade egenföretagare. Samtidigt har många kunnat dra nytta av stöden vilket har hjälpt dem hålla sig flytande under en svår tid. Kanske kommer det även vara grunden för en bra omstart när pandemin förhoppningsvis tar slut om en inte alltför avlägsen framtid.

Företagarindikatorn kommer följa den resan, och andra, som egenföretagare kommer göra i en tid som inte liknar något vi tidigare upplevt.