I SVT:s aktuella program ”Draknästet” har många egenföretagare lyckats charmat juryn att investera i just deras bolag. Men alla soloprenörer kan inte vara med, och det är inte något som heller passar alla företag. Därför är här fem tips på hur man kan få sitt företag att växa på andra sätt än att att medverka i tv.

Det första du behöver göra är att definiera för dig själv vad det innebär för dig att “skala upp” eller få ditt företag att växa. Är det ökad försäljning? Möjligheten att anställa? Handlar det om att nå ut på fler marknader eller att utveckla de produkter eller tjänster du erbjuder? När du bestämt vilken eller vilka aspekter som är viktiga för dig så kan du enklare hitta det fokus du behöver för att nå dit.

Man vid arbetsbänk

Ha en tydlig affärsmodell och strategi som möjliggör tillväxt

För att planera för framtiden behöver du ha koll på nutiden. Se över företagets likviditet och kassaflöde och beräkna vad det skulle kunna kosta att växla upp, vilka investeringar skulle behövas? Se också över vad som kommer krävas i arbetsinsats. Kommer du kunna genomföra uppskalningen själv eller behövs rekrytering?

Hur ser affärsplanen ut i dagsläget? Gå ned på detaljnivå i varje del av företaget och ställ frågor kring vad som bör åtgärdas och vad som kan behållas oförändrat om du skalar upp.

Försök att fokusera på rätt saker

Som soloprenör är man van vid att göra det mesta själv. Man utvecklar produkterna och tjänsterna. Tar hand om kundkontakter. Sköter administrationen. Gör det mesta helt enkelt.

Om företaget ska bli större kan det kanske inte fortsätta vara så, då behöver du kanske i högre utsträckning fokusera på de delar av verksamheten där du är mest värdefull. Var ärlig mot dig själv och fråga dig vad i företagandet du vill göra mer av och vad du behöver göra mindre av? Om du ska kunna välja bort saker behöver du räkna på det. Finns de ekonomiska möjligheterna att lägga ut delar du vill göra mindre av på externa konsulter? Finns det digitala eller automatiserade lösningar som skulle kunna spara dig tid?

Personer skriver på whiteboard

Identifiera en köpstark målgrupp och rikta din marknadsföring dit

En nyckel både för att först få företaget att komma på fötter och sedan växa ytterligare är så klart att hitta rätt målgrupp för att kunna marknadsföra mot den gruppen så effektivt som möjligt. Ju bredare marknadsföring, desto dyrare blir den. Därmed är det bättre att hitta sin nisch och marknadsföra mer offensivt och riktat där. Analysera din produkt eller tjänst och fråga dig vilka du bör vända dig till utifrån faktorer som till exempel ålder, kön och geografisk hemvist. Fråga dig också om du först och främst kommer vända dig till privatpersoner, organisationer eller företag och låt det styra vilka kanaler du använder dig av i marknadsföringen.

Börja gärna med att rikta dig till en liten målgrupp för att sedan utöka den när företaget växer och du eventuellt börjar produktutveckla och får större marknadsföringsmuskler.

Planerar du att testa dina vingar internationellt kan det vara en bra idé att ta det ett steg i taget. Eftersom insatserna är större kan förlusterna också bli det. Ett sätt att testa dina produkter eller tjänster utanför Sveriges gränser kan vara att söka efter en marknad som påminner om den svenska vad gäller målgrupp och marknadsföringsmöjligheter.

Hitta marknadsföringskanaler som tillåter dig att nå många

När målgruppen är inringad är nästa steg att hitta rätt kanaler för att nå den. Analysera var den finns, vilka verktyg som finns för att nå den och vilken tonalitet din marknadsföring bör ha.

Det är även viktigt att inse att marknadsföringen bara är halva jobbet, lika viktigt är att analysera den data som marknadsföringen ger. Hur lyckosam var den? Nådde den ut? Landade den rätt i målgruppen? Vad gick fel och vad funkade? Det kommer hjälpa dig nästa gång.

Kvinna i affär

Tillväxt ser inte lika ut för alla

Att skala upp behöver inte nödvändigtvis handla om ekonomisk tillväxt. För många soloprenörer kan det vara minst lika värdefullt att än tydligare hitta ett fokus och syfte med det man håller på med. Genom att tydligare nischa in målgruppen, göra processerna enklare eller ha möjligheten att kunna driva företaget utan att ständigt behöva detaljstyra kan man få utrymme att göra saker som intresserar en mer, antingen i företaget eller på fritiden.