Varför blir man egentligen egenföretagare? Vissa gör det för friheten, känslan av att vara sin egen chef, medan andra söker efter kontroll och möjligheten att bygga något helt eget från grunden. Oavsett vad ens motiv är så kan det vara läskigt att ta steget ut i livet som egenföretagare, men mycket pekar på att framtiden ser ljus ut för de som tar steget.

I flera år har digitalisering varit ordet på de flestas läppar. Det har diskuterats hur vardagen kan förenklas och förbättras med hjälp av digitala verktyg och vilka risker som uppstår när allt mer information lagras digitalt. Samtidigt är det tydligt att i förändrade beteenden uppstår även nya behov. Plattformar som Frilans Finans och Workamo möjliggör för egenanställningar samtidigt som företag som WeWork gör att man inte längre behöver vara statiskt bunden till ett kontor.

I samband med coronapandemin har det även blivit tydligt att ett mer flexibelt arbetsliv är möjligt, där bland annat distansarbete med största sannolikhet kommer bli ännu vanligare i framtiden. Det visar att både arbetsmarknaden och ekonomin påverkas till följd av teknologisk utveckling och förändringar i samhället. En sådan typ av förändring är det som vissa kallar för “gigekonomi”.

Frågar man Sohaila Bagger-Sjöbäck, grundare och VD för GigAssembly, är det ett race som arbetsmarknaden måste anpassa sig till, och som medför stora möjligheter för soloprenörer och giggare.

– Traditionellt sett har den fasta anställningen varit det ultimata målet för de flesta, framförallt eftersom det har haft så stor betydelse för att kunna ta del av olika funktioner i samhället, säger hon. Idag ser vi dock alltfler som faktiskt väljer att gigga framför att vara anställda, vilket ökar behovet av en hel del anpassningar. En redovisningsekonom som väljer att gigga ska inte behöva lägga ned sitt företag för att få arbetslöshetsförsäkring, och finansiella institut och försäkringsbolag har inte råd att tappa hen som kund på grund av det saknas fast anställning.

Som följd av mer flexibilitet på arbetsmarknaden har även barriärerna för att starta eget och själv bli en del av gigekonomin. Därför är det nu perfekt timing för dig som tidigare kanske tyckt att det känts läskigt eller som ett för stort steg att göra det.

Några saker är lika viktiga som förut, som att se till att du vet vilka dina kunder är, vad du erbjuder dem och hur din affärsplan ser ut. En nyckel till att göra skiftet från anställd till egenföretagare är just att känna trygghet i den du vill vara och det du vill att ditt bolag ska vara. Efter det handlar det mesta om mod.

För Sohaila Bagger-Sjöbäck finns det några saker som är nyttiga att tänka på när man startar eget:

  1. Innan du tar steget att starta eget, se till att sondera ditt nätverk och börja bearbeta potentiella kunder med god framförhållning. Att komma igång med ett nytt uppdrag kan ta tid. Använd även ditt nätverk för att få värdefull feedback på ditt erbjudande innan du börjar sälja brett.
  2. Registrera din profil på en gigplattform för att nå ut till nya potentiella kunder utanför det egna nätverket. Det finns många plattformar att välja mellan, fokusera på de som du tror har störst chans att generera jobb kopplat till ditt yrke och expertis.
  3. Bevaka trender inom ditt yrke för att snabbt identifiera vilka kompetenser som kommer vara viktiga i framtiden, och se till att ständigt uppdatera din egna kompetensportfölj. På så sätt kan du alltid hålla dig à jour med utvecklingen och framtida krav från potentiella uppdragsgivare.    

Vill du ta steget ut i livet som giggare eller soloprenör? På GigAssembly kan du enkelt skapa en profil och göra dig synlig för potentiella kunder inom HR-koncernen Novares breda nätverk. Registrera dig här.