I junis upplaga av Företagarindikatorn, där över 600 egenföretagare intervjuas i ett samarbete mellan Demoskop, UNQUO och SEB, har ett antal frågor ställts utifrån ett ämne som är särskilt aktuellt den här tiden på året – semester.

Många anställda ser just nu fram emot sommarens välbehövliga semester, särskilt efter ett år som varit exceptionellt tufft för egenföretagare. Ledighet under de varma månaderna är däremot inte någon självklarhet för dem. Mer än en fjärdedel av de tillfrågade i Företagarindikatorn svarar att de inte tar ut någon semester alls. Lägger man till de en av fem som kombinerar semester med jobb är man nästan uppe i hälften av de tillfrågade.

Det går att se viss skillnad mellan könen. 27 procent av männen och 21 procent av kvinnorna tar inte ut någon semester alls, medan 20 procent av männen och 23 procent av kvinnorna kombinerar jobb med semester.

Män och kvinnor tar ut olika mycket semester

“Semester och ledig tid är inte bara viktigt för att ladda batterierna. Det är också otroligt viktigt för företaget långsiktiga överlevnad. Som egenföretagare ligger innovations- och omställningsansvaret på dig som företagare och då behövs tid för reflektion. Att ta ut lite ledig tid bör därför vara något för alla företagare att sträva efter”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Möjligheten att kunna ta ut semester hänger tveklöst ihop med hur stort företag man har, eftersom det hänger ihop med vilket ekonomiskt utrymme man har att finansiera semestern. I gruppen som har företag med omsättning på 499 999 eller mindre svarar hela en tredjedel av de tillfrågade att de vanligtvis inte tar ut någon semester alls. Därifrån går det stegvis nedåt, där 28 procent av de med företag vars omsättning ligger mellan 500 000 och 999 999 kr säger att de inte tar någon semester, medan bara 19 % av de med företag som omsätter över en miljon.

Möjligheten att ta semester hänger ihop med vilken typ av verksamhet man har, där det är vanligast att de med konsultinriktad verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik har mer ekonomiskt utrymmer. Det är att jämföra med personer som verkar inom jordbruk, bygg, reparationer och tillverkning, som i högre utsträckning sparar pengar under året. Bland konsulter och de som arbetar i storstäderna, är det vanligare att man tar ut längre semestrar, medan det är vanligare utanför storstäderna att man inte tar ut någon semester alls.

Egenföretagare med enskild firma tar ut mindre semester

Det syns även en relativt stor skillnad mellan de med enskild firma och de med aktiebolag, där 34 procent av de med enskild firma inte kan ta ut någon semester jämfört med 15 % av de med aktiebolag.

Semester handlar dessutom inte bara om möjligheten att vara ledig, utan hur mycket man kan slappna av under den tiden. Där var det bara sex av tio som svarade att de känner att de kan slappna av under semestern.