Om du inte har hört talas om soloprenörer förut så är det inte så konstigt. Ordet är nämligen en konstruktion skapat av UNQUO, särskilt med dig som egenföretagare i åtanke. Kanske är det till och med så att just du som läser det här passar in perfekt i vad en soloprenör är. Bakom UNQUO står SEBx, som är SEBs innovationsstudio med uppdrag att utforska ny teknik och ta fram nya typer av banktjänster.

För att guida dig rätt i soloprenörsbegreppet och förklara varför du som egenföretagare borde få mycket mer uppmärksamhet av banker, tog vi hjälp av Christoffer Malmer, Head of SEBx, för att i en serie i tre delar gräva ner oss i ämnet.

Enligt SCB finns det ungefär 1 miljon företag i Sverige. Av dem är tre fjärdedelar enmansföretag. Ändå verkar det vara något som skaver, om man frågar Christoffer Malmer.

– När vi tog fram UNQUO blev det tydligt att det fanns ett kundsegment som var rätt så dåligt tjänade av traditionella banker när det gäller finansiella tjänster. Det handlar om de som är företag och privatperson i samma enhet. De måste konstant dela upp sig när de agerar, handlar, och skriver under avtal. Vi ville göra det lättare för dem att ta hand om administration och finansiella tjänster, eftersom det är lite utav ett nödvändigt ont för att bedriva verksamhet.

Att bedriva företag som enskild firma innebär, precis som Christoffer säger, att privatekonomin och företagets ekonomi inte kan separeras. Det är del av en och samma. Därför måste egenföretagare ägna åtskilliga timmar på kvittohantering, administration och bokföring. I genomsnitt handlar det om över 40 timmar i månaden, vilket naturligtvis tar tid från annat, som ens verksamhet eller familj.

Unquo - Work & Life. Fixat

– UNQUO är verkligen byggd för enmansföretaget. Så inte anställda, inte ens entreprenörer, utan verkligen de som driver sin verksamhet på egen hand. Alltså, soloprenörer. Det är så produkten är utvecklad och det innebär att den är anpassad främst för de som har mindre kontanthantering.

Konkret handlar det om tre huvudsakliga typer av soloprenörer som UNQUO passar bäst för, som av Christoffers team segmenterats upp som creatives, technology, och business. Den första gruppen innefattar fotografer, designers, och journalister. De har vanligtvis vissa utlägg och fakturerar, men har inga större varulager. I technology-kategorin finns framförallt utvecklare och ingenjörer som jobbar på egen hand i digitala gränssnitt. I det sista segmentet finns många konsulter som har en egen business där man exempelvis utformar föreläsningar och andra typer av event.

Graf över Soloprenörer

– Det är en bred skara vi vänder oss till, så är det. Men vi har också märkt att det finns ett antal gemensamma nämnare. Det handlar om att man vill få mer kontroll, peace of mind, och kunna visualisera sin egen ekonomi. Det är återkommande teman som är mer på det emotionella planet men som jag tror starkt på kan omsättas i UNQUOs funktionalitet.

UNQUO lanserades under ett svårt år för egenföretagare. En pandemi som tvingat många att trycka på paus. Större företag har ofta möjlighet att dra ner på verksamhet eller ta lån. För soloprenörer är det mycket svårare, då många ser sig själv och sin business som en sammanflätad privat- och företagsekonomi. Det passar sämre in i bankers traditionella kreditmodeller. Ändå tycks enmansföretagen se positivt på framtiden, vilket UNQUOs rapport Företagarindikatorn visar på.

– Vad vi ser i vår data är att det under det senaste året startats fler småföretag, inte färre. Eftersom många dessutom inte vill ta lån upplever jag det som att soloprenörer letar andra vägar för att ta sig fram. Vi försöker vara så nära dem som möjligt så att vi kan lyssna in och lära av dem.

UNQUO - en produkt för soloprenörer

I dagsläget är UNQUO en kort- och applösning, men långsiktigt är ambitionen mycket större än så.

– Jag tror starkt på den potential och glöd som vi ser bland Sveriges egenföretagare. Kan vi frigöra tid från tråkiga sysslor som redovisning och kvittohantering så att de kan spendera den tiden på det de tycker är viktigt, oavsett om det är att umgås med familj eller utveckla sin verksamhet, ja då har vi lyckats.

Är du nyfiken på vad UNQUO kan göra för dig och din firma? Ladda ner appen på App Store eller Google Play. I nästa artikel i denna serie kommer vi introducera UNQUO mer i detalj, så anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att inte missa någon uppdatering.