Framtidstron ökar bland landets egenföretagare, visar februari månads företagarindikator. Andelen som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar nu med 5 enheter till 28 procent.

För andra månaden i rad märks nu en optimism bland landets egenföretagare.

– Med mer än ett år av pandemi i ryggen ser vi nu en ljusning i företagares framtidssyn. Det mesta talar för att 2021 kommer att vara ett år av ekonomisk återhämtning i takt med att vaccinutrullningen tar fart, lättare restriktioner och omfattande stödåtgärder från regering och riksdag. Företagare tar hellre fasta på hoppet om återhämtning, som tids nog kommer att återspeglas i orderböckerna, framför hot om en tredje våg av smittspridningen, säger Américo Fernández, SEB:s företagarekonom.

Andelen företagare som tror på en negativ utveckling minskar i februariundersökningen från 19 till 16 procent och andelen som tror på oförändrad utveckling ligger på 51 procent, vilket är en nedgång med 3 enheter.

Graph showing balance measure numbers

Fler ekonomiska indikatorer

För tredje månaden i rad uppger företagare en negativ utveckling av omsättning, likviditet och arbetstid. Den goda nyheten är ändå att alla de ekonomiska indikatorerna har förbättrats jämfört med förra månaden. I senaste mätningen ligger omsättningen på minus 14 enheter, vilket är en förbättring jämfört med förra månaden (-21). Likviditeten ligger på minus 3 enheter och arbetstiden på minus 10 enheter, jämfört med minus 4 respektive minus 21 i föregående mätning.

Graph showing revenue, liquidity and working hours

Fler egenföretagare jobbade hemifrån

Varje månad tar företagarindikatorn fasta på ett särskilt tema. I denna undersökning handlade det om hemarbete bland företagare. Resultatet visar att pandemin medfört att fler egenföretagare, i likhet med andra delar av befolkningen, skött sitt arbete från hemmakontoret. Före pandemin jobbade var fjärde företagare hemifrån, under pandemin var det 39 procent som i högre utsträckning arbetade hemifrån.

I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö arbetade nästan dubbelt så många hemifrån (64%). 6 av 10 uppger också att det inte inneburit någon skillnad att arbeta hemifrån.

Företagarindikatorn – utveckling sedan start:

feb-21jan-21dec-20
124-1
Hur görs uträkningen?

Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 12, vilket är en mer optimistisk syn på utvecklingen än förra månaden.

Undersökningen Företagarindikatorn görs varje månad och bygger på cirka 600 webbintervjuer med enmansföretagare som har en omsättning på minst 250 000 kronor. Den görs av SEB i samarbete med SEBx och är inspirerad av soloprenörsundersökningen kring covid.